KRUH

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Objekt je navržen jako hmota kruhového půdorysu a volným prostorem uprostřed kruhové hmoty kde je zasazen strom a jsou tam umístěná konzolová schodiště pro přístup do 2.NP. Objekt je dvoupodlažní z jedné poloviny objektu, přičemž 2.NP je podepřeno sloupy pod úhlem 60°. 2.NP je obloženo dřevěným obkladem a 1.NP je z velké části prosklené. Ploché střechy jsou zelené s extenzivní vegetací. Hmota objektu vzestupně navazuje na hmotu Divadla J.K.Tyla Nové scény.

STAVEBNĚ-TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Objekt má skeletovou nosnou konstrukci ze železobetonu a skládaných stropů nad 1.NP a 2.NP a litých stropů pod 2.NP podepřených železobetonovými sloupy pod úhlem 60°. Výplňový materiál mezi železobetonovým skeletem tvoří cihly CP-VF kvůli měrné tepelné akumulaci. Cihly CP-VF během dne akumulují teplo z pasivních zisků, které během noci vydávají, tudíž je v objektu zachovávána stále teplota a není zapotřebí tolik primární energie ne vytápění objektu. Prosklené plochy 1.NP jsou z LOP (Lehký Obvodový Plášť) s tmavými rámy.

KONTAKT

Tel: 605 381 586

Email: a.ruzicka@rapdevelopment.cz

Májová 608/23

Cheb, 350 02

Firma: Růžička a partneři development s.r.o.

IČ: 044 75 712

web: http://www.rapdevelopment.cz/

  • Instagram

© 2021 Adam Růžička