Vizualizace_15 - Foto
Vizualizace_15 - Foto

Vizualizace_15 - Foto
Vizualizace_15 - Foto

1/1

RODINNÝ DŮM

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Rodinný dům je navržen ze dvou hmot spojené v jednu. První hmota je kvádr v  1.NP a druhá hmota je hmota vycházejícího z tvaru vesnické stodoly, neboli kvádru s jednoznačně převažující okapovou hranou a sedlovou střechou nacházející se v 2.NP. Hmota 2.NP je uložena na hmotu 1.NP a vykonzolovaná. 

STAVEBNĚ-TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Prosvětlení a proslunění je zajištěno komplexním využitím prvků VELUX. Konzola 2.NP je vyřešena ocelovou konstrukcí dle statického výpočtu. Prosklené plochy, nacházející se na západní stěně budovy, jsou řešeny LOP (Lehký Obvodový Plášť). V případě oslnění v pokojích je zastínění řešeno roletami, či jiným zastiňovacím prvkem. Sklo prosklené podlahy je navrženo statickým výpočtem a usazeno na ocelové nosníky.