Den_2 - Photo
Den_2 - Photo

Den_2 - Photo
Den_2 - Photo

1/1

OFFICE HOUSE

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Hmota objektu se skládá ze dvou částí. První hmota je uvnitř druhé hmoty. Celý objekt je navrhován jako kvádr uvnitř kvádru. 

První hmota je určena pro produktivní práci a nachází se v ní vše, co kancelář vyžaduje. Včetně kuchyňky a odpočívacího místa s gaučem a televizí. 

Druhá hmota slouží jako obal té první. Skládá se z dřevěných tyčových prvků poskytující zastínění první hmotě, aby nedocházelo k přehřívání v létě. 

STAVEBNĚ-TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Budova je navržena z tepelněizolačních tvárnic Ytong, aby bylo docíleno jednovrstvého zdiva bez ETICS (exteriérové zateplení budovy).

 

Stropy jsou navrhovány jako dřevěné nosníkové, které jsou podepírány stěnami a sloupy.

Tyčové dřevěné prvky, zajišťující zastínění, jsou přikotveny ke sloupům, nesoucí stropní nosníky. 

Střecha je navržena jako vegetační, aby v létě nedocházelo k přehřívání oblasti a budovy zároveň.