Image8_000
Image8_000

Image8_000
Image8_000

1/1

HRANIČNÁ

OBCHODNÍ CENTRUM AKIRO

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Pro prvních pět investorů byly navrženy jednoduché minimalistické hmoty jednopodlažních objektů s pultovou střechou. Půdorys 1. hmoty je písmeno Z a půdorys 2. hmoty je písmeno I. Důraz byl zde kladen na možnost využití chodníků a tak byly navrženy dřevěné okenice velkých prosklených ploch, které při vyzdvižení vytváří stín v interiéru a částečné zastřešení chodníků. Zabránění "nudnosti" objektů bylo docíleno navržením žlutých betonových podlah a červených okapových systémů, které "rozbíjí" čistou bílou plochu stěny. 2. hmota I půdorysu má na štítových stěnách ocelové obložení z černé, hladké, lesknoucí se oceli. Byl to právě pravý opak bílé, matné, hrubé omítky, která je jinak po celém objektu.

 

Pro posledního investora byl navržen typový jednopodlažní skleník se sedlovou střechou. Restaurace, obchod, nehtové studio, kancelář a byt byly navrženy do jedné hmoty objektu přičemž služby pro veřejnost se nachází v 1.NP a byt a kancelář ve 2.NP. Kvůli možnostem využití venkovního prostředí pro restauraci bylo navrženo venkovní posezení pro restauraci, které má  s ní spojení přes boční prosklenou stěnu. Kancelář a byt jsou odděleny a jejich venkovní spojení, přes vegetační střechu, bylo vyřešeno zimní zahradou. Budova má do metrové výšky od chodníků bílou omítku a od metru výše má plechové obložení shodné se střešní krytinou. Výjimkou jsou boční stěny, které místo plechového obložení mají skleněné obložení z profilitu.

Image6.png

POŽADAVEK INVESTORA

Záměrem investora bylo vybudovat obchodní centrum s několika jednotkami, sloužící pro obchod a služby. Po územní studii vyplynulo nejlepší využití pozemku s ohledem na územní plán a požadavky vodohospodářů. Oblast se nachází v aktivní zóně řeky Svatavy, a tak bylo využití pozemku možné jen z části. 

Z důvodu většího počtu investorů (šest) zde byly rozsáhlé požadavky:

  • Požadavek pěti investorů bylo navržení 4 jednotek sloužící po obchod. 

  • Požadavek jednoho investora bylo navržení restaurace, obchodu, nehtového studia, zahradního centra, pensionu, kanceláře a bytu. 

Image7.png
Image3.png

STAVEBNĚ-TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Budovy budou postaveny ze železobetonových prefabrikovaných panelů a nebo z velkoformátových tvárnic Ytong Jumbo. Prosklené otvory budou řešeny přes lehké obvodové pláště. Stropy budou předpjaté, železobetonové, uložené na stěnách a průvlacích. Průvlaky budou mít podporu ve formě sloupu. Sloupy a průvlaky budou ze železobetonu. Kvůli aktivní zóně řeky Svatavy budou budovy blíž k řece na násypu, aby byla hladina Q100 (hladina stoleté vody) v úrovni horního líce podlahy. K násypu se využije výkopku, který se odebere od budovy blíže k silnici, která bude ve výkopu. U této budovy bude řešeno odvodnění základů, protože je budova "utopena" v terénu. Na doporučení inženýrsko-geologického průzkumu zde budou hlubinné základy do hloubky přes 5 metrů, kde se nachází únosná zemina. 

VIZUALIZACE
Image3
Image3

Image9_000
Image9_000

Image2
Image2

Image3
Image3

1/12