Studie stavby (STS)

- návrh osazení objektu do terénu

- architektonická situace

- půdorysy podlaží

- řez/y objektem

- pohledy

- 2 vizualizace exteriérové

1,5% - 3% z ceny finálního obestavěného prostoru

Projektová dokumentace

- vypracování dokumentace k územnímu rozhodnutí (DÚR)

- vypracování dokumentace k ohlášení stavby (DOS)

- vypracování dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP)

- vyřízení inženýringu

4% - 6% z ceny finálního obestavěného prostoru

Návrh a vizualizace budovy

- virtuální 3D model: 5 000,- (neplatí pokud je objednáno vypracování studie stavby)

- 1 vizualizace: 1 000,- (v případě objednání studie stavby 500,-)

dle počtu