GRAVITY HOUSE

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Dům je navržen jako dvoupodlažní. 1.NP do 2.NP přechází hmotně pod úhlem 45° a 2.NP je vykonzolované. Hmota domu je navržena s plochými vegetačními střechami s extenzivní vegetací. Na průčelí obou hmot je umístěno velké okno, které je průhledné pouze z interiéru. 2. NP je obloženou světlým obkladem, který postupně přechází až do 1.NP kde je obklad ukončen. Pod vykonzolovaným 2.NP je obklad stěny zrcadlené hmoty s ocelových desek.

STAVEBNĚ-TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Podkladní deska bude vytažena pod úhlem 45° do 2.NP kde bude sloužit jako nosná konstrukce pro podlahu. Ochrana proti vzlínání vody bude zajištěna obkladem a složitost konstrukce bude zohledněna ve výpočtech tepelné techniky budovy a návrhu tepelné izolace do podlah. Objekt bude tvořen z tvárnic. Velké skleněné plochy budou na zakázku vyrobeny a osazeny odbornou firmou do železobetonového stropu.

KONTAKT

Tel: 605 381 586

Email: a.ruzicka@rapdevelopment.cz

Májová 608/23

Cheb, 350 02

Firma: Růžička a partneři development s.r.o.

IČ: 044 75 712

web: http://www.rapdevelopment.cz/

  • Instagram

© 2021 Adam Růžička