POSTUP NAVRHOVÁNÍ

Sjednání schůzky
 • seznámení s investorem (pro projekt důležité)

 • požadavky investora (styl, velikost budovy, velikost oken, barvy, rozpočet,...)

 • domluvení spolupráce a budoucího vývoje

 • odhad ceny za studii stavby a projektovou dokumentaci

První spolupráce
 • Podepsání objednávky na vypracování studie stavby

Vytvoření studie stavby
 • Zapracování požadavků

 • Zapracování stylu investora

 • Architektonický návrh

  • Dispozice

  • Pohledy

  • Výšky

  • Vizualizace

 • Finální úpravy objektu

 • Finální cena za studii stavby a projektovou dokumentaci

Odsouhlasení studie stavby
 • Odsouhlasení studie stavby

 • Domluvení spolupráce na projektové dokumentaci

Druhá spolupráce
 • Podepsání objednávky na vypracování projektové dokumentace

Vypracování projektové dokumentace
 • Dle studie stavby

 • Žádné úpravy stavby > od odsouhlasení studie stavby se návrh nemění

Vyřízení stavebního povolení
 • Obstarání všech potřebných závazných stanovisek

 • Obstarání všech potřebných vyjádření

Autorské dozory
 • Dozor, zda zhotovitel dodržuje projektovou dokumentaci

  • Pokud ne, bude o tom investor obeznámen

moje POŽADAVKY 

Neprojektuji bungalovy! To je také důvod, proč nechci slyšet a vidět od investora jeho návrh domu. Od toho jsem tady já. Pokud se stane, že mi investor přinese jeho návrh domu, tak spolupráce nebude fungovat.

Vím, že se investor snaží mít dům podle svých představ, ale investor většinou není schopen do návrhu zakomponovat i další požadavky:

 

 • na výměry místnosti

 • šířky a výšky dle norem

 • požadavky územního plánu

 • požadavky na statiku budovy

 • požadavky na dispozici

 • atd..

 

Investor také často neumí objekt osadit do terénu. Přesně z těchto důvodů, a jím podobných, nechci od investora slyšet a vidět jeho návrhy. Většinou je totiž zamítnu s odůvodněním na nedostatek světla v místností, malých výměr místností či šířek místností, nevhodné osazení do terénu (třeba kvůli vjezdu na pozemek nebo kvůli svažitosti pozemku, napojením inženýrských sítí apod.), nedodržení územního plánu a další.

Od návrhu domu jsem tady já. Proto mě také kontaktujete, takže nedělejte práci za mě.

 

Při koupi auta nebo hodinek také neřešíte konstrukci motoru či fungování hodinek. Prostě věříte, že návrháři a projektanti navrhli produktu tak, aby vyhovoval nejvyšším požadavkům na kvalitu, design a funkčnost daného produktu a byl bych rád, aby ta důvěra byla i zde. 

KONTAKT

Tel: 605 381 586

Email: a.ruzicka@rapdevelopment.cz

Májová 608/23

Cheb, 350 02

Firma: Růžička a partneři development s.r.o.

IČ: 044 75 712

web: http://www.rapdevelopment.cz/

 • Instagram

© 2021 Adam Růžička