Vizualizace_3 - Foto
Vizualizace_3 - Foto

Vizualizace_3 - Foto
Vizualizace_3 - Foto

1/1

Skalka u Chebu

PŘÍSTAVBA U CHEBU

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Navrhl jsem přístavbu která bude měnit současný sklon jedné střešní roviny tak, aby byl dodržen ráz stávající hmoty budovy. Ke vchodu povedou schody ze dvou směru, od parkování na pozemku a od části zahrady. Sokl bude o trochu nižší, než současný sokl a do budoucna bude obložen stejným prvkem.

Vizualizace 2.jpg

POŽADAVEK INVESTORA

Rozšířit stávající chatu k rekreačním účelům o cca 20 m2. Do nové plochy navrhnout obývací pokoj, kterým bude rozšířena stávající stavba, a vchod do chaty.

Vizualizace.jpg

STAVEBNĚ-TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Základy zde budou stupňovité, kvůli stávajícímu suterénu. na nich bude postavena budova z keramických tvárnic a navrhovaná část budovy bude zateplena polystyrenovou izolací. Celá přístavba bude příprava pro rekonstrukci stávájící chaty, která projde zateplením, úpravou krbu a komínu, částečnou změnou dispozicí a úpravou střešní krytiny.