Vizualizace_Photo - 1
Vizualizace_Photo - 1

Vizualizace_Photo - 1
Vizualizace_Photo - 1

1/1

U VODY

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Objekt je se skládá ze dvou hmot, přičemž jedna hmota, tvaru kvádru, je vložena do terénu a druhá hmota tvaru kvádru s pultovou střechou je podepřena nad vodou. Obě hmoty jsou propojeny dřevěnými prvky, které slouží jako zastiňovací a částečně zastřešující prvek, protože jsou na nich popínavé rostliny. Vstup do objektu je řešen právě mezi hmotami. Přístup je zajištěn vykonzolovanou deskou, která je uložená do terénu. Schodiště je lomenicové, pro zachování ostrých hran desky, tvořící přístup do objektu. 

STAVEBNĚ-TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Objekt osazený do terénu je ze železobetonu z důvodu statiky a přenášení zatížení z terénu nad ním do základových konstrukcí a následně do zeminy. Objekt osazený nad terénem je podepřený ocelovou konstrukcí, která dle statického výpočtu může být upravena na příhradovou konstrukci. Ocelová konstrukce nese železobetonovou desku na který je vystavena druhá hmota objektu. Ta je postavena z tvárnic a je na ní připevněn zateplovací systém ETICS (External Thermal Insulation Composite System). Přístup k objektu je zajištěn železobetonovou deskou vykonzolovanou přímo ze základových konstrukcí pro ní. Lomenicové schodiště je řešeno stejně jako železobetonová deska.