Vizualizace_5 - Foto
Vizualizace_5 - Foto

Vizualizace_5 - Foto
Vizualizace_5 - Foto

1/1

WINTER HOUSE

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Objekt je navržen jako zkosený kvádr, který v pohledu z boku vytváří trojúhleník. Dominantním prvkem na fasádě jsou šikmá okna přecházející z prvního podlaží do druhého podlaží plynule. Barva fasády je zvolena s důrazem na prostředí, ve kterém se budova nachází a tím je horská příroda. Světlé dřevěné obložení tvoří nenásilné spojení budovy se zimní vysokohorskou atmosférou. Střecha je ve sklonu a je navržena jako vegetační. Byl zde využit právě tvar trojúhleníku, který umožňuje plynulé napojení na terén.

STAVEBNĚ-TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Již brzy!